Érdemes minősítésű természetjáróink

Ádám Ilona Farkas János
Balatonné Horváth Krisztina Kántor Zsoltné
Bánrévi Tamás Kun Zsuzsa Krisztina
Berecz Andrásné Onda Lászlóné
Bodnár Józsefné Pásztor Ágnes
Bódi Adrienn Salap Julianna
Bujdosó Béla Sepsiné Hutter Ilona
Csuhai Viktória Szolga István
Dankó Terézia Takács Lajosné
Fajta Csabáné Tóth Éva

Arany jelvényes természetjáróink

Ádám Attila Mészárosné Kéméndi Ágnes Szabó Mihály
Ádámné Molnár Andrea Mézes Erzsébet Szemenyei Zsuzsanna
Barna Béla Molnár Ilona Szendrei Lajosné
Bodnár Tünde Molnárné Nemes Éva Szigeti Péter
Drahos Mihály Oláh GyörgySzigetiné Babos Henriett
Drahosné Orbán Erzsébet Oláh GyörgynéTóth Zoltán
Dudás Gabriella Oroszné Kovács KatalinVályi Lajos
Kemény Mihály Rózsa IlonaVályi Lajosné
Koncz Jánosné Somodi GyulaVargáné Vámosi Mária
Kun Albert Somodi GyulánéVerdó István
Mártha Virág Eszter Soltész Zoltán

Ezüst jelvényes természetjáróink

Balázs LászlóForgács JózsefPallagi Mária
Bartók Adrienn Dr. Gondol KárolyPlaszkó Roland
Bátorligeti Zsolt Hreskó Zsuzsanna Pocsai Csaba
Berecz András Kaszás József Rigó Dávid
Berecz Tünde Kántor ZsoltSzabó István
Berkes Erzsébet Kenesei Viktor Szegő András
Bódi Johanna Kispataki Csaba Szegő Andrásné
Borosné Fodor Irma Kosik Kende Benedek Takács Lajos
Csontos RóbertKosik PéterUdvarhelyi Éva
Csontosné Takács KatalinLamann János Tibor Veres Izabella
Dargai Lászlóné Magyar Józsefné Viszlai Gáborné
Erdélyi Judit Molnár László
Fajta Csaba Nagy Norbert Sándor

Bronz jelvényes természetjáróink

Ambrus SándorGondol KárolynéOngai Bertalanné
Balaton Boglárka Illés László Papp Sándor
Balaton Eszter Illés Lászlóné Petneházi Szilveszterné
Balogh Lajosné Iván Eleonóra Reisz Péter
Bánréviné Kéki Szilvia Kaszás Bíborka Szőnyi Györgyné
Bari Béla Kavisánszki József Tóth Andrea
Bodolainé Nagy Beáta Kavisánszki Józsefné Tóth Béla
Borbély József Kovács Mariann Tóth Zoltánné
Bucsi Andorné Kovácsné Pintér Éva Váradi Zoltán
Csuhai Dezsőné Kun Gábor Varján Péter
Dobosné N. Julianna Lanszki Jánosné Vályi Péter
Dobár Péter Nagy Zoltánné Weisz Dániel
Farkas Dániel Lukács Tímea Zemlényi Dóra
Farkas Sándor Mátyus Margit Zemlényi Zoltán
Handáné Boda Edit Mecsei Béla Zemlényi Zoltán András
Erdélyi Lászlóné Molnár Olga Zné dr Nyíri Mariann
Gábor Tamás